Informatiebrief IKC Gendringen

Op weg naar het IKC Gendringen!

In de afgelopen periode hebben de schoolbesturen Essentius en Accent Scholengroep (besturen van respectievelijk de Christoffelschool en basisschool De Hoeksteen), Kinderopvangorganisatie Humankind en de gemeente onderzocht op welke manier de huisvesting van de bestaande scholen kan worden verbeterd. Diverse scenario’s zijn bekeken. De conclusie is dat gezamenlijke nieuwbouw het beste aansluit bij onze ambitie van een integraal kindcentrum (IKC). 

Lees hier de hele informatiebrief.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl