Ouderraad

Omdat de zorg van ouders voor de opvoeding niet bij de schooldeur ophoudt, is betrokkenheid en participatie bij het onderwijs een goede zaak. De ouderraad vervult hierin een belangrijke klankbordfunctie voor de school om zo goed mogelijk de belangen van ouders in het schoolgebeuren te behartigen. De ouderraad is ondersteunend bij alle activiteiten die er in een schooljaar worden georganiseerd.

Naast het directe contact tussen ouders en school, kan indien nodig de ouderraad een belangrijke schakel hierin zijn. Leden van de ouderraad zijn o.a. het ‘doorgeefluik en kunnen het aanspreekpunt zijn’ van zowel de ouders als leerlingen van de Christoffelschool.
Het stimuleren en uitdragen van het wij-gevoel staan hoog in het vaandel. Daarmee wordt het gevoel van ‘samen voor dezelfde zaak staan’ versterkt.
Het wij-gevoel wordt bevorderd door:
• aanspreekpunt voor ouders te zijn
• bij activiteiten duidelijk te profileren wie de ouderraad is en wat de ouderraad doet
• deel uit te maken van de klankbordgroep. Deze groep komt 2x per jaar bij elkaar om van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen die met het onderwijs op de Christoffelschool te maken hebben

De ouderraad op onze school bestaat uit acht leden. Het bestuur van de ouderraad probeert zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van alles wat er zich afspeelt op school, de ideeën van het team over het onderwijs en hoe dat gegeven wordt. De ouderraad wordt hierover geïnformeerd tijdens de vergadering door de adjunct directeur.
De ouderraad vergadert ca. 6 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn gepland rondom de activiteiten die plaatsvinden op school.

Het verrichten van hand- en spandiensten
Belangrijk is dat de kinderen zich op school prettig en veilig voelen. Om het plezier en de motivatie om naar school te gaan te vergroten, worden er regelmatig ‘extra’ activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten kunnen alleen met de hulp van ouders gerealiseerd worden. Hierin spelen naast de leden van de ouderraad ook de klassenouders een belangrijke rol. De klassenouders zijn behalve het aanspreekpunt voor de leerkrachten ook het aanspreekpunt voor de ouderraad als hulp voor een bepaalde activiteit gewenst is. De klassenouders kennen de ouders in hun groep en weten ook welke ouders beschikbaar zijn.

Activiteiten waarbij de hulp nodig is van de ouderraad/ouders:
1. Sinterklaas cadeau´s regelen voor de kinderen van groep 1 t/m 4
2. Het verzorgen van een gezellige noot met Kerst
3. Lekkernij met Pasen
4. Hartige hap met Carnaval
5. Bijdrage aan schoolreisjes
6. Hulp met afscheid groep 8
7. Organisatie van de Ulftse avond 4-daagse
8. Hulp bij de actie of goede doelendag
9. Ondersteuning bij andere activiteiten waarvoor het team ons vraagt

Contributie
Om bovenstaande activiteiten te financieren vraagt de ouderraad een bijdrage van € 12,50 per kind per schooljaar. Uw kind krijgt daarvoor in september/oktober een eenmalige machtiging mee naar huis.De ouderraad bestaat uit:
John Overbeek (voorzitter) 0315 686 843
Natasha Hoksbergen (secretaris) 0315 685 653
Inge Bos (penningmeester) 0315 237 390
Monica van Gerven (lid)
Marloe Salemink (lid)
Ester Hoogendoorn (lid)
Edo van Toor (lid)
Darja Kolkman (lid)

E-mailadres ouderraad ov@christoffelschool.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl