Oudervereniging

Omdat de zorg van ouders voor de opvoeding niet bij de schooldeur ophoudt, is betrokkenheid en participatie bij het onderwijs een goede zaak. De oudervereniging vervult hierin een belangrijke klankbordfunctie voor de school om zo goed mogelijk de belangen van ouders in het schoolgebeuren te behartigen. De oudervereniging is ondersteunend bij alle activiteiten die er in een schooljaar worden georganiseerd.

Naast het directe contact tussen ouders en school, kan indien nodig de oudervereniging een belangrijke schakel hierin zijn. Leden van de oudervereniging zijn o.a. het ‘doorgeefluik en kunnen het aanspreekpunt zijn’ van zowel de ouders als leerlingen van de Christoffelschool. Het stimuleren en uitdragen van het wij-gevoel staan hoog in het vaandel. Daarmee wordt het gevoel van ‘samen voor dezelfde zaak staan’ versterkt.
Het wij-gevoel wordt bevorderd door:
• aanspreekpunt voor ouders te zijn
• bij activiteiten duidelijk te profileren wie de oudervereniging is en wat de oudervereniging doet
• deel uit te maken van de klankbordgroep. Deze groep komt 1x per jaar bij elkaar om van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen die met het onderwijs op de Christoffelschool te maken hebben

De oudervereniging op onze school bestaat uit negen leden. Het bestuur van de oudervereniging probeert zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van alles wat er zich afspeelt op school, de ideeën van het team over het onderwijs en hoe dat gegeven wordt. De oudervereniging wordt hierover geïnformeerd tijdens de vergadering door de waarnemend directeur. De oudervereniging vergadert ca. 6 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn gepland rondom de activiteiten die plaatsvinden op school.

Het verrichten van hand- en spandiensten
Belangrijk is dat de kinderen zich op school prettig en veilig voelen. Om het plezier en de motivatie om naar school te gaan te vergroten, worden er regelmatig ‘extra’ activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten kunnen alleen met de hulp van ouders gerealiseerd worden. Hierin helpen naast de leden van de ouderraad soms ook andere ouders die via de leerkrachten worden benaderd.
Dit gaat meestal via Schoolwapps of de mail.

Activiteiten waarbij de hulp nodig is van de oudervereniging/ouders:
1. Sinterklaas cadeaus regelen voor de kinderen van groep 1 t/m 4
2. Het verzorgen van een gezellige noot met Kerst
3. Traktatie met Pasen
4. Traktatie met Carnaval
5. Bijdrage aan schoolreisjes
6. Hulp met afscheid groep 8
7. Organisatie van de Ulftse avond 4-daagse
8. Hulp bij de actie of goede doelendag
9. Ondersteuning bij andere activiteiten waarvoor het team ons vraagt

Contributie
Om bovenstaande activiteiten te financieren vraagt de oudervereniging een bijdrage van € 15,- per kind per schooljaar. Uw kind krijgt daarvoor in september/oktober een eenmalige machtiging mee naar huis.

De oudervereniging bestaat uit:
Judith ter Beek (voorzitter)
Katja Wicherink (voorzitter)
Maaike Heutink (secretaris)
Inge Bos (penningmeester)
Darja Kolkman (lid)
Eveline Croes (lid)
Esther Pol (lid)
Hanneke Nijman (lid)
Linda Helmes (lid)
Marloes Roeterink (lid namens het team)

E-mailadres oudervereniging: orchristoffel@essentius.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl