Projecten

Waar is de Christoffelschool mee bezig?

• Beweeg Wijs
Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. De integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving. Door de speelplaats in zones te verdelen, bieden we kinderen bovendien meer sociale veiligheid.
Beweeg Wijs is een samenwerkingsproject van de school met Beweeg Wijs, de provincie Gelderland en de gemeente Oude IJsselstreek.

• De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een educatieve aanpak die zich richt op leesbevordering, leesplezier, taalontwikkeling en mediawijsheid.
We beschikken daardoor over een groot, actueel leesaanbod en de inzet van een leescoach.
Twee weten meer dan één. In dit project werkt de school samen met de bibliotheek en de gemeente.

• Didactisch coachen
Leerkrachten leren betere feedback geven en leerbevorderende vragen te stellen aan de kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit uiterst effectieve interventies zijn om kinderen te laten leren. Dit doen we in samenwerking met de IJsselgroep/ VF consult.

• Tussen de coulissen
Groep 8 werkt aan het kunstproject "Tussen de coulissen", een project van het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek (een samenwerkingsverband tussen gemeenten en culturele ondernemers in de Achterhoek).
Het is uiteindelijk de bedoeling dat we een Land-Art kunstwerk gaan realiseren in Engbergen, dat ongeveer 5 jaar blijft staan. Ze worden hierbij begeleid door kunstenares Berna Bonekamp.

• De moestuin
Groep 4 werkt samen met leerkrachten en ouders aan de moestuin rondom de school. Ze zaaien, verzorgen en oogsten de groentes en bloemen en verkopen deze ook. Veel vakgebieden komen hierbij aan bod: natuur, wereldoriëntatie, rekenen, sociale redzaamheid, actief burgerschap.

• Opleidingsschool
Wij zijn een opleidingsschool voor studenten van Pabo Iselinge en het Graafschapcollege.

• Mijn pen heeft iets te vertellen
In schooljaar 2016-2017 zullen alle teams van Essentius zich verdiepend professionaliseren in de schrijfdidactiek, dit als flankerende verdiepingsactiviteit bij het project ’Kunst in de klas’. Onderwerpen vanuit nieuwe inzichten zijn o.a.: observerend leren, de waarde van feedback, zelfsturing, scaffolding en strategieën, leerlijn verhalen schrijven; een praktijkpakket voor de groepen 4 t/m 8. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl