Projecten

Waar is de Christoffelschool mee bezig?

• Beweeg Wijs
Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. De integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving. Door de speelplaats in zones te verdelen, bieden we kinderen bovendien meer sociale veiligheid.
Beweeg Wijs is een samenwerkingsproject van de school met Beweeg Wijs, de provincie Gelderland en de gemeente Oude IJsselstreek.

• De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een educatieve aanpak die zich richt op leesbevordering, leesplezier, taalontwikkeling en mediawijsheid.
We beschikken daardoor over een groot, actueel leesaanbod en de inzet van een leescoach.
Twee weten meer dan één. In dit project werkt de school samen met de bibliotheek en de gemeente.

• Didactisch coachen
Leerkrachten leren betere feedback geven en leerbevorderende vragen te stellen aan de kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit uiterst effectieve interventies zijn om kinderen te laten leren. Dit doen we in samenwerking met de IJsselgroep/ VF consult.

• De moestuin
Groep 4 werkt samen met leerkrachten en ouders aan de moestuin rondom de school. Ze zaaien, verzorgen en oogsten de groentes en bloemen en verkopen deze ook. Veel vakgebieden komen hierbij aan bod: natuur, wereldoriëntatie, rekenen, sociale redzaamheid, actief burgerschap.

• Opleidingsschool
Wij zijn een opleidingsschool voor studenten van Pabo Iselinge en het Graafschapcollege.

• Academische werkplaats: door samen onderzoeken het onderwijs verbeteren.
In een Academische werkplaats werken opleidingsdocenten van Pabo Iselinge, onderzoekers, studenten en leerkrachten/ directeuren uit het primair onderwijs samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht. De Christoffelschool neemt dit schooljaar deel aan twee Academische werkplaatsen: ‘Ouders en School: Samen betrokken’ m.b.t. ouderbetrokkenheid en “Schrijven kun je leren’ m.b.t. het stelonderwijs.

• Kick
Kick plant voor ons ieder jaar het cultuurmenu en het aanbod op het gebied van cultureel erfgoed. Hierdoor is het voor de school mogelijk om een palet aan kwalitatief goede activiteiten aan te bieden. Per jaar wordt één van de volgende disciplines uitgelicht: muziek, beeldende kunst, audiovisuele kunst, dans, drama en literatuur. Dit schooljaar is dat de dans.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl